dorpsbelang midlum

VDM zet zich in voor het sociale en culturele leven van de bewoners van het dorp en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging houdt zich voornamelijk bezig met het algemene belang van de vereniging en het dorp, de contacten naar de Gemeente Harlingen, woning-stichting De Bouwvereniging en andere instanties. Zij proberen om wensen van dorpsbewoners bij de overheid gedaan te krijgen. Hierbij valt te denken aan het speelveld aan de Finne, de onlangs geplaatste verlichting langs het fietspad en de toekomstige aanpassingen van de N31.

De kosten van het lidmaatschap van VDM bedragen per 2014  € 17.50 inclusief € 2.50 bijdrage aan de AED, dit bedag wordt 1x per jaar geïncasseerd van uw bankrekening.
Rekeningnummer van dorpsbelang Midlum is NL 31 RABO 032 55275 20 

Schade/Vernielingen

Komt u gebreken tegen zoals bijvoorbeeld een vernield bushokje, kapot
speeltoestel, losliggende stoeptegel of kapotte lantaarnpaal, dan kunt u
dit melden bij de gemeente Harlingen of eventueel via dorpsbelangmidlum@gmail.com

Voorzitter

Hakim Faber,
Fonteinstraat 2
Midlum

Secretaris

Aafke van der Meulen
Fonteinstraat 28
Midlum
Tel: 0517-591921

Penningmeester

Ina van der Zwet
Harlingerstraatweg 28
Midlum

 

Bestuursleden

Johannes Odolphi
Harlingerstraatweg 41
Midlum

Marina Chanina
Fonteinstraat 7
Midlum

Info over het dorp Midlum