toneelgezelschap midlum

Al enkele jaren wordt er met enthousiasme gespeeld in ons dorp. 

Zij die belangstelling hebben voor toneel, in welke vorm dan ook, dus voor spelen op de planken of voor het maken van decors, kleding e.d. kunnen altijd langskomen. Graag wel eerst even in overleg met de contactpersoon.

In de maandelijkse Nieuwsbrief zullen we iedereen op de hoogte houden van de komende voorstelling. 

Bestuur
VoorzitterPenningmeesterSecretaris/contactpersoon
Kee Jumelet

Ellen Lips Kees van Ingen Tel.: 0517 – 412147
Email: keesvaningen@home.nl
Website: www.toneelmidlum.nl

De vereniging kan de voorstellingen opvoeren dankzij enthousiasme van de spelers en van dorpelingen als publiek, maar ook zeker dankzij de bijdragen van sponsoren. Alle steun, in natura of financieel, wordt zeer gewaardeerd. Mocht u een bedrag(je) als steun willen overmaken maakt u dan a.u.b. gebruik van het volgende rekeningnummer: 1752.69.580 t.n.v. Toneelgezelschap Midlum .

Info over het dorp Midlum