Nieuwsbrieven

In Midlum wordt de nieuwsbrief 6 maal per jaar gratis huis aan huis bezorgd.

In de Nieuwsbrief leest u o.a. informatie van en over de verenigingen en over de activiteiten die georganiseerd worden.

De nieuwsbrief komt 1x per 2 maanden uit:

januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/augustus, september/oktober, november/december.

Houd er rekening mee dat wanneer er een activiteit georganiseerd wordt, dit tijdig gemeld wordt bij de redactie.
Graag de copy voor de 20ste van de tweede maand inleveren (dat houdt dus in voor 20 april met betrekking tot de eerstvolgende nieuwsbrief)

Redactie:
Richtje Brandsma-Buwalda
Fonteinstraat 21,
8872 NH Midlum

Tel.: 06-37245541
Email:dorpskrantmidlum@gmail.com

Recente nieuwsbrieven staan hier naast ook bij het ‘laatste nieuws’ >>

Info over het dorp Midlum