Nieuwsbrieven

In Midlum wordt de nieuwsbrief 6 maal per jaar gratis huis aan huis bezorgd.

In de Nieuwsbrief leest u o.a. informatie van en over de verenigingen en over de activiteiten die georganiseerd worden.

De nieuwsbrief komt 1x per 2 maanden uit:

januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/augustus, september/oktober, november/december.

Houd er rekening mee dat wanneer er een activiteit georganiseerd wordt, dit tijdig gemeld wordt bij de redactie.
Graag de copy voor de 20ste van de tweede maand inleveren (dat houdt dus in voor 20 april met betrekking tot de eerstvolgende nieuwsbrief)

Redactie:

Jacqueline Tuininga
Fonteinstraat 34
8872 NJ Midlum
06-30325401

Email:dorpskrantmidlum@gmail.com

Recente nieuwsbrieven staan hier naast ook bij het ‘laatste nieuws’ >>

Info over het dorp Midlum