ijsvereniging

Volgens officiële akte dateert het bestaansrecht van de ijsclub sinds 14 November 1953.
Echter als men de notulen leest, blijkt dat de ijsclub Midlum is ontstaan a

lJsclub-Midlum. Volgens de oudst bewaarde notulen, ontleent de ijsclub-Midlum van heden ten dagen haar bestaansrecht sinds 17 januari l-922, wanneer het bestuur na aftreden gereorganiseerd wordt en er door de aanwezige 14 leden een nieuw bestuur gekozen wordt.

Op 30 november 1922 volgt de ledenvergadering en de ijsclub is dan reeds gegroeid tot 61 leden. Door de jaren heen kent men financieel zware tijden, waaronder 1953. Na afkeuring van de lichtpalen en het uitbaggeren van de sloot t.b.v. de water toevoer, lijkt alles niet meer zo rooskleurig voor de ijsclub.

ln 1954 neemt dhr. C. Hoekstra (secr.) afscheid. Hij eindigt met deze laatste woorden: ,,Die goede ijsbaan is er, aan ons als leden de taak, deze te behouden en zonodig te verbeteren als dat nodig is. Wij hoeven niet bang te zijn, verre van dat, maarte beseffen dat deze ijsclub die zoo klein is begonnen nu pas in ontwikkeling komt om groot te worden. Er is een gezegde dat luidt: ‘Er komt niets vanzelf’

Tijdens de winter in 1959 schaatsen er wel 500 mensen op de ijsbaan en worden er o.a. langebaanwedstrijden, estafette en diplomaschaatsen georganiseerd.

De ijsclub kent twee ereleden, te weten dhr. F. Zeijlmaker van 1958-1983 als voorzitter en dhr. R. Odolphi van 1992-2017 als penningmeester.

Daar een ijsclub altijd weersafhankelïjk is, volgen er ook menige jaren waarop er niet op natuurijs geschaatst kan worden. Als alternatief is men weleens een enkele keer naar de kunstijsbaan geweest met de jeugdleden.

De ijsclub kende de laatste jaren nogal problemen met de waterpomp, om zowel het water op de baan te brengen, maar ook om het water op de baan te houden. Ondanks financiële krapte besluit het bestuur in 2003 toch tot aanschaf van een nieuwe waterpomp” Mede door vrijwillige giften en geldelijke steun van de gerneente Harlingen kan dit gefinancierd worden. Het werd een wijs besluit, want een pracht winter volgt en vooral de jeugd geniet volop van een prachtige ijsvloerl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds 2015 is de ijsclub in het bezit van het sportaccommodatie gebouw” Dit is wel een financiële belasting, maar mede door samenwerking met de Africhtingsclub de Oostpoort en diverse acties door het bestuur, lukt het nog steeds om het hoofd boven water te houden.

Het heden ten daagse bestuur bestaat uit 5 leden, die als ‘koning winter regeert’ diverse activiteiten tracht te organíseren. Zo werd er in maart 2018 een heuse Elfstedentocht rnet hÍndernissen op de ijsbaan georganiseerd. Het animo was groot onder de jeugd dat een uitgezet parcours moest afleggen, waar o.a. gekleund moest worden. De ‘koek en zopie’ ontbrak natuurlijk niet en na het volbrengen van de tocht kreeg elke deelnemer een Elfstedendiploma.

De lJsclub-Midlum is anno 2021 een gezonde vereniging met zo’n 125 leden en enkele donateurs. Gezien het aantal jeugdige’ leden in en om Midlum, lijkt het bestaansrecht van de ijsbaan en lJsclub-Midlum voor de toekomst verzekerd. 

Schaatsen op de IJsbaan in Midlum.

Info over het dorp Midlum