geschiedenis midlum

Tussen Harlingen en Franeker ligt in de kromming van de oude rijksweg het terpdorp Midlum. Het dorp telt ongeveer 700 inwoners. Aanvankelijk maakte Midlum deel uit van de gemeente Franekeradeel, net als Koningsburen.

Kerk Midlum
kaart

Voor de bewoners van de Koningsbuurt(arbeidersbuurt) gold Midlum als notabelen-dorp. Aan het begin van de negentiende eeuw bestond de kleine kern van Midlum alleen uit een kerk, een rijtje huizen aan de noordkant, een pastorie, twee boerderijen en een lint van steenfabrieken en woningen langs de trekvaart.


Deze oorspronkelijke bebouwing is aan de voet van de kerk gesitueerd. Vanaf het moment dat de Rijksweg werd geopend kwam Midlum in de vooruitgang, maar vormde deze weg ook de eerste ruimtelijke begrenzing van Midlum.

Tekeningen


De eerste uitbreiding van Midlum vond plaats langs de uitvalwegen daarna kwam de direct naoorlogse planmatige uitbreiding aan de randen maar ook vooral ten zuiden van de Harlingerstraatweg en als laatst de individueel gerichte bebouwing uit recente jaren.

Midden in het dorp staat op een restant van de terp de dorpskerk van Midlum. Al in de twaalfde eeuw is deze kerk gebouwd, maar in de loop van de tijd is er veel aan veranderd.


In 1988 is de kerk van binnen en buiten opgeknapt.


De kerktoren is in 1999 gerestaureerd. Tegen de torenmuur staat nog een oude, goed bewaarde grafsteen met een (houtzaag-) molen erop. De kerk van Midlum hoort tegenwoordig bij de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum.

Info over het dorp Midlum